VILKÅR

NORGE

Disse vilkårene («vilkår»/«vilkårene») skal gjelde for premiekonkurransen Heinz Young Chefs («Premiekonkurransen»), som i tråd med det som fremgår av Artikkel 3, tilbys av H.J. Heinz B.V. Netherlands, svensk filial basert i Kanongatan 157, 254 67 Helsingborg og/eller et av deres konsernselskaper (samlet kalt «Heinz»). Gjennom å delta i premiekonkurransen samtykker du fullt ut til disse vilkårenes gyldighet samt generelle vilkår for sosiale medieplattformer – inkludert, men ikke begrenset til Facebook – som kan være fullt gyldige utover disse vilkårene.

Artikkel 1 – Generelt

1.1 Alle innbyggere i Norge som er over 18 (atten) år, kan delta i konkurransen.

1.2 Personer som er yngre enn 18 år, må ha tillatelse fra formynder eller verge for å kunne delta i premiekonkurransen.

1.3 En person som deltar i, eller arbeider i direkte tilknytning til, kåringen av vinnere i premiekonkurransen, kan ikke delta i premiekonkurransen.

1.4 Det finnes ingen grense for maksimalt antall bidrag per husstand, men antallet gevinster/premier per husstand er begrenset til to forklær.

1.5 Heinz’ retningslinjer for personvern og ansvarsbegrensning, som er tilgjengelige på nettet på http://www.heinz.no/PrivacyPolicy, gjelder for premiekonkurransen såfremt ingenting annet er uttrykkelig angitt i disse vilkårene.

1.6 Heinz har rett til å endre disse vilkårene i løpet av premiekonkurranseperioden uten forhåndsvarsel til deltakerne. Den versjonen av vilkårene som var gjeldende ved tidspunktet for deltakelsen, gjelder for deltakeren.

1.7 Heinz’ endringer av disse vilkårene vil bli publisert på Heinz’ hjemmeside http://www.heinz.no/TermsConditions, der du har muligheten til å lagre og/eller skrive ut en kopi av vilkårene.

1.8 Premiekonkurransen har ingen tilknytning til Facebook og er på ingen måte sponset, godkjent eller administrert av Facebook.

Artikkel 2 – Data

2.1 For å delta i konkurransen og gjøre det mulig for Heinz å kommunisere med deg, kan du bli bedt om å oppgi personopplysninger til Heinz (f.eks. navn, (e-post)adresse, (mobil)telefonnummer).

2.2 Du garanterer at all informasjon du oppgir, er korrekt, pålitelig og fullstendig. Bidrag med uriktig informasjon blir ikke inkludert i premiekonkurransen.

2.3 Når du besøker Heinz’ hjemmeside, kan data hentes inn ved hjelp av en informasjonskapselfil som lagres på harddisken på datamaskinen din. Heinz’ hjemmeside bruker informasjonskapsler for å skille deg fra andre brukere på hjemmesiden. Du kan nekte bruk av informasjonskapsler ved å aktivere innstillingen i nettleseren din som gjør det mulig for deg å hindre informasjonskapsler. Dette kan imidlertid virke negativt inn på hjemmesidens funksjoner. For detaljert informasjon om informasjonskapslene vi bruker og til hvilket formål vi bruker dem, henviser vi til våre retningslinjer for informasjonskapsler på http://www.heinz.no/PrivacyPolicy. 

2.4 Dataene som du stiller til Heinz’ rådighet, samles inn og behandles kun i den grad og på en slik måte som er nødvendig for formålene som oppgis i disse vilkårene. Heinz vil iverksette alle rimelige tiltak for å sikre at dataene dine behandles sikkert og i tråd med Heinz’ retningslinjer for personvern. Heinz kommer ikke til å selge eller overføre personopplysningene dine uten din forhåndstillatelse til tredjeparter som ikke er en del av selskapet Kraft Heinz.

2.5 Heinz kan samle inn og behandle personopplysninger for følgende formål:

  1. For å oppfylle forpliktelser som oppstår gjennom avtaler som er inngått mellom deg og Heinz;

b. For å oppfylle andre (juridiske) forpliktelser;

c. For å tilby deg informasjon, produkter eller tjenester som du har bedt om fra Heinz eller som Heinz tror kan interessere deg, såfremt du har gitt uttrykkelig samtykke til å bli kontaktet i slike henseender, særlig med tanke på premiekonkurransen, andre premiekonkurranser eller spesialtilbud; eller

d. For å levere den tilgjengelige premien til vinneren.

2.6 Heinz kommer til å iverksette alle rimelige sikkerhetstiltak for å beskytte personopplysningene dine mot datatap, skade eller ulovlig eller uautorisert behandling.

2.7 Du har rett til å foreta en formell henvendelse om å få oppgitt informasjonen Heinz behandler om deg. Du har også rett til å kreve at Heinz endrer eller sletter personopplysningene dine. Du kan utøve disse rettighetene når som helst ved å kontakte Heinz’ kundetjeneste. Se Artikkel 9 for kontaktinformasjon.

2.8 Personopplysninger og dataopplysninger kan sammenkobles med en datamaskin eller en IP-adresse (Internet Protocol) for å gjøre det lettere for deg å be om informasjon fra Heinz eller å delta i fremtidige premiekonkurranser. Kun dataopplysninger, uten personopplysninger, vil bli brukt for å tilpasse premiekonkurranser til dine preferanser.

2.9 Når en forelder eller verge har gitt tillatelse til at en person under 16 år kan delta, skal Heinz kun bruke personopplysningene som kreves for deltakelse i premiekonkurransen.

Artikkel 3 – Premiekonkurranse

3.1 Heinz Young Chefs

3.2 Velg en oppskrift fra Heinz Young Chefs. Ta et bilde når du lager mat sammen med barna. Legg inn bildet på Instagram (kontoen må være aktiv), sammen med en begrunnelse for hvorfor akkurat dere bør vinne, og bruk emneknaggen #heinzyoungchefs. Vinneren kåres av en jury i Heinz.

3.3 Denne premiekonkurransen vil pågå fra 08:00 23/10 2017 til 08:00 15/1 2018 («premiekonkurranseperioden»).

3.4 Alle konkurransebidrag må være mottatt av Heinz senest 08:00 15/1 2018. Alle bidrag som mottas etter dette tidspunktet, blir automatisk annullert

Artikkel 4 – Premier

4.1 Som deltaker i premiekonkurransen kan du vinne et forkle til en verdi av 50 NOK.

4.2 Heinz’ beslutning er endelig og bindende og er ikke åpen for diskusjon.

4.3 Vinneren av premiekonkurransen vil bli varslet via Instagram, telefon og/eller post og/eller e-post, ved hjelp av kontaktinformasjonen vi fikk av deg da du registrerte deg for konkurransen, i løpet av 14 kalenderdager fra vinnerne er kåret.

4.4 Vinnerne kan kun vinne én gang i løpet av premiekonkurranseperioden.

4.5 Premien er personlig for vinneren. Premien kan ikke returneres og kan ikke overføres eller overdras.

4.6 Premien vil bli sendt til adressen som er angitt ved registreringen for konkurransen, og i løpet av 4 (fire) uker etter slutten av premiekonkurranseperioden.

4.7 Heinz vil iverksette alle rimelige tiltak for å kontakte vinneren. Dersom vinneren ikke kan kontaktes eller ikke er tilgjengelig, forbeholder Heinz seg retten til å tilby premien til en nykåret vinner.

4.8 Heinz forbeholder seg retten til å tilby en alternativ premie av samme eller høyere verdi enn den opprinnelige premien dersom den opprinnelige premien skulle bli utilgjengelig på grunn av omstendigheter utenfor Heinz’ kontroll.

4.9 Dersom premien ikke kan tildeles vinneren på grunn av omstendigheter utenfor Heinz’ kontroll, kan vinneren gjøre krav på premien sin senest 3 (tre) måneder etter at vedkommende har blitt varslet om gevinsten. Etter denne perioden eller dersom premien blir avslått, vil premien gå tilbake til Heinz.

4.10 Premier leveres kun til adresser i Norge.

4.11 Eventuelle spilleskatter på tildelingen av premien i henhold til skattelovgivningen i jurisdiksjonen der den skattepliktige hendelsen for slike skatteformål anses å ha funnet sted, vil bli dekket av Heinz i den grad loven tillater det. Alle andre former for utenlandske, innenlandske eller lokale skatter (inkludert, men ikke begrenset til personlig inntektsskatt) som kan ilegges eller fastsettes av en relevant jurisdiksjon for deltakere i premiekonkurransen eller tildelingen av premien (premiene), skal dekkes av og betales av den relevante vinneren av premien (premiene) og/eller deltakeren.

Artikkel 5 – Fraktkostnader for premier

5.1 Alle kostnader relatert til frakt av et forkle (inklusive moms) vil bli betalt av Heinz.

5.2 Heinz vil kun erstatte rimelige kostnader som angitt i paragraf 5.1, som deltakeren har pådratt seg og på forutsetning av at deltakeren kan fremvise kvitteringer eller andre gyldige betalingsbevis.

5.3 Forkleet vil bli sendt til adressen som ble angitt ved påmelding i løpet av 4 (fire) uker fra premiekonkurransens slutt.

5.4 Forkleet vil kun bli levert til en adresse i Norge.

Artikkel 6 – Ansvar

6.1 Du samtykker til at deltakelsen i premiekonkurransen skjer på din egen risiko.

6.2 Du bedyrer at du er den eneste eieren av de immaterielle rettighetene til alt materiale og all informasjon, inkludert, men ikke begrenset til opphavsrett, designbeskyttelse, oppskrift og bilder og uansett format (f.eks. muntlig, elektronisk eller skriftlig), som du har gitt til Heinz i forbindelse med premiekonkurransen («material/materialet»). Du bedyrer også at materialet ikke strider mot tredjeparters rettigheter og ikke er ulovlig på andre måter. Du skal holde Heinz skadesløst for alle krav fra tredjeparter angående materialet.

6.3 Dersom materialet strider mot rettigheter tilhørende tredjeparter eller er ulovlig på andre måter, har Heinz rett til å diskvalifisere bidraget ditt og holde deg erstatningspliktig for alle skader som oppstår som følge av dette.

6.4 Heinz kommer under ingen omstendigheter til å være ansvarlig eller erstatningspliktig for noe bidrag i premiekonkurransen eller for noe materiale.

6.5 Heinz kommer under ingen omstendigheter til å godta erstatningsplikt for tap eller skade, hverken direkte eller indirekte, i forbindelse med premiekonkurransen, inkludert, men ikke begrenset til:

a. Premien som sendes av Heinz;

b. Inndragelse, avbrudd eller endring av premiekonkurransen;

c. Ulovlig bruk av et system som tilhører en tredjepart.

Artikkel 7 – Immaterielle rettigheter

7.1 Alle immaterielle rettigheter, inkludert, men ikke begrenset til opphavsrett, tilhører helt og holdent Heinz og skal tilfalle Heinz.

7.2 I den grad de immaterielle rettighetene ikke automatisk tilfaller Heinz, overlater du herved til Heinz alle slike immaterielle rettigheter i hele verden, som herved godtas av Heinz.

7.3 I den grad loven tillater det, avstår du herved fra alle moralske rettigheter basert på forfatterskap og samtykker til aldri å forfekte noen moralsk rettighet mot Heinz, innvende mot eller forhindre modifisering eller kontrollere publisering eller distribusjon med tanke på verk som er beskyttet av opphavsrett.

7.4 For tydelighets skyld har Heinz eller deres representanter rett til å forkorte, endre eller ta bort materiale etter eget forgodtbefinnende uten (forhånds)varsel til og/eller samtykke fra deg.

7.5 Gjennom deltakelse i premiekonkurransen gir du Heinz rett til å bruke navnet og/eller materialet ditt på det følgende, men ikke begrenset til:

a. Premier; og/eller

b. Heinz’ hjemmeside og sosiale medier, inkludert, men ikke begrenset til Twitter, Instagram og Pinterest.

7.6 Hyperkobling til premiekonkurransen er tillatt, såfremt følgende vilkår er oppfylt:

a. En hyperkobling kan kun brukes til å lenke til hjemmesiden for premiekonkurransen;

b. Reklame, merknader om opphavsrett og andre merknader på premiekonkurransens hjemmeside skal ikke skjules;

c. Det er ikke lov å antyde eller nevne at Heinz sponser eller støtter hjemmesiden din;

d. Hyperkoblinger skal fjernes umiddelbart dersom Heinz ber om det.

Du må også kontrollere de aktuelle vilkårene fra hjemmesideleverandøren din.

Artikkel 8 – Heinz’ rettigheter

8.1 Heinz forbeholder seg retten til, uten forhåndsvarsel og etter eget forgodtbefinnende, å diskvalifisere bidrag som Heinz mistenker ikke er i tråd med disse vilkårene eller andre aktuelle juridiske forpliktelser, uten at Heinz har erstatningsplikt for eventuelle skader. Heinz’ beslutning er endelig og bindende i alle henseender, og er ikke åpen for diskusjon.

8.2 Heinz forbeholder seg retten til å velge ut en alternativ vinner dersom en vinner har handlet i strid med disse vilkårene.

8.3 Heinz forbeholder seg retten, i den grad loven tillater det, å etter eget forgodtbefinnende innstille, utsette eller endre premiekonkurransen uten forhåndsvarsel når dette er nødvendig, uten å ha erstatningsplikt for eventuelle skader.

8.4 Bidraget i premiekonkurransen og annet tilhørende materiale kan anvendes til innenlandsk og privat bruk uten forhåndstillatelse fra Heinz.

8.5 Uautorisert modifisering av programvare som brukes til premiekonkurransen uten forhåndstillatelse fra Heinz («hacking») er forbudt. Heinz vil holde deg ansvarlig for skader som påføres Heinz i så måte.

8.6 Premiekonkurransen eller forkleet kan ikke brukes til å:

a. Uttrykke politiske, religiøse, voldelige, seksuelle eller rasistiske synspunkter som er ulovlige eller strider mot god moral;

b. Forulempe, irritere, diskriminere eller komme med seksuelle hentydninger;

c. Plassere skadelig programvare (f.eks. virus eller dataormer) i Heinz’ programvare;

d. Skade Heinz’ gode omdømme;

e. Bryte mot (immaterielle) rettigheter som tilhører tredjeparter.

Artikkel 9 – Kontaktopplysninger

9.1 Hvis du har spørsmål, kommentarer eller klager i forbindelse med premiekonkurransen, vennligst kontakt:

H.J. Heinz B.V., Netherlands, Swedish Filial, 516403-9785

Kanongatan 157

254 67 Helsingborg, Sverige

E-post: info@heinz.se

Artikkel 10 – Annet

10.1 Dersom og i den grad noen bestemmelse i disse vilkårene ikke er juridisk bindende eller erklæres som ugyldige eller umulige å håndheve av en domstol, skal det ikke påvirke de øvrige bestemmelsene i disse vilkårene.

10.2 Disse vilkårene skal være underlagt svensk materiell rett.

10.3  Alle tvister som oppstår i forbindelse med disse vilkårene, skal behandles i Stockholms tingrett eller ved domstolen som ligger nærmest deltakerens bosted.