GENERELLE VILKÅR

Takk for at du besøker heinz.se («Nettstedet»). Les informasjonen nedenfor grundig:

1.        Bruk

Ved å gå inn på dette Nettstedet bekrefter du og godtar å være bundet av disse vilkårene («Vilkårene») når du bruker det. Disse Vilkårene regulerer din tilgang til Nettstedet med mindre det finnes separate vilkår som gjelder for bestemte områder på Nettstedet, som angitt på den enkelte nettside, og skal leses i sammenheng med Personvernpolicyen. Hvis du ikke godtar å følge disse Vilkårene, kan du ikke bruke dette Nettstedet.

2.        Definisjoner

For klarhetens skyld presiseres at i disse Vilkårene betyr henvisninger til «vi», «oss», «vår» og «våre» henvisninger til H.J. Heinz B.V., Nederland, avdeling Sverige, eller Heinz-gruppen av selskaper («Heinz») og merkene som markedsføres av disse selskapene, blant annet Heinz, HP og Lea & Perrins.

3.        Tilgang

Med mindre noe annet er angitt, er materialet på dette Nettstedet kun rettet mot brukere som skaffer seg tilgang til Nettstedet fra Sverige, og som uttrykkelig har godtatt disse Vilkårene. Heinz fremsetter ingen erklæringer om at noen informasjon på dette Nettstedet er relevant eller egnet for bruk i noen andre geografiske områder. Heinz fremsetter ingen erklæringer om at et produkt som er nevnt på dette Nettstedet, er tilgjengelig i noe område utenfor Sverige, og påtar seg intet ansvar for noen tiltro til denne informasjonen.

4.        Hensikt

Hensikten er at dette Nettstedet skal være en praktisk ressurs for henvisinger til informasjon om Heinz og deres produkter.

5.        Innhold

5.1      Heinz-innhold

Alt materiale, inkludert tekst, bilder, grafikk, lyd / visuelle elementer eller annet materiale på dette Nettstedet som er utviklet av Heinz (samlet kalt «Heinz-innhold»), tilhører Heinz eller deres tilknyttede selskaper (eller, hvis det er lisensiert til Heinz, Lisensgiveren) og er underlagt opphavsrett. Alle varemerker, navn, logoer og andre immaterielle rettigheter til Heinz-innholdet eies også av Heinz eller deres tilknyttede selskaper. Enhver endring, overføring, utleie, kopiering (utover kopiering til ikke-kommersiell personlig bruk), gjenbruk eller annen bruk av innholdet på dette Nettstedet til offentlige eller kommersielle formål er strengt forbudt.

5.2      Brukergenerert innhold

5.2.1

Heinz gjør ikke krav på noen eiendomsrettigheter til noe(n) tekst, bilder, grafikk, lyd / visuelle elementer eller annet materiale på Nettstedet, som er utviklet av deg (samlet kalt «Brukergenerert innhold»), og som blir sendt inn til, vist eller lagt ut på noen del av Nettstedet. Du beholder eierskapet til slikt Brukergenerert innhold forutsatt at du gir Heinz en royaltyfri, ikke-eksklusiv, permanent lisens («Lisensen») til å laste opp, lagre, bruke, endre, vise, kopiere og distribuere slikt Brukergenerert innhold.

5.2.2  

Når det gjelder Brukergenerert innhold som blir sendt inn til, vist på, lagt ut på eller overført fra dette Nettstedet, erklærer du og garanterer at:

(i) du er skaper eller autorisert bruker av alt slikt Brukergenerert innhold, og

(ii) du er eneansvarlig for det Brukergenererte innholdet som du sender inn til, laster opp til, legger ut på, viser på eller overfører på eller fra dette Nettstedet, og

(iii) at innsending, visning, utlegging eller overføring av Brukergenerert innhold ikke krenker Personvernpolicyen til dette Nettstedet personvernpolicy eller noen gjeldende lov i Sverige eller andre steder, herunder lover om datasikkerhet og personvern, immaterielle rettigheter, relevante lover som regulerer opplasting, lagring, bruk og overføring av slikt Brukergenerert innhold i elektroniske eller andre medier, og

(iv) at du, hvis noe Brukergenerert innhold inneholder et bilde som viser barn under 18 år, er barnets forelder eller verge og har innhentet samtykke fra barnet, eller på forhånd har innhentet skriftlig samtykke fra barnet og barnets forelder eller verge, til å sende inn, laste opp, legge ut, vise eller overføre dette bildet på eller fra dette Nettstedet. Samtykke fra barnet er ikke påkrevet hvis barnet er for ungt til å kunne gi sitt samtykke.

5.2.3   Overvåkning av innhold

Selv om vi ikke har noen plikt tid det, kan Heinz fra tid til annen overvåke eller gå gjennom innholdet i hvilke som helst diskusjoner, oppslagstavler, chatterom, tweeter, bilder, fotografier og ethvert annet kommunikasjonselement eller materiale som er lastet opp til og/eller sendt via dette Nettstedet. Formålet med slik overvåkning er å hindre alle former for informasjon som kan skade omdømmet til Heinz eller den personlige sikkerheten til enhver person, eller som er støtende eller forbudt i henhold til punkt 5.2.4 og 5.3. Heinz påtar seg intet ansvar for noe(n) feil, unnlatelse, unøyaktighet, usannhet, ærekrenkelse, bakvaskelse, banning eller pornografisk tekst eller bilde som finnes på, blir lastet opp til eller blir formidlet via dette Nettstedet.

5.2.4   Støtende innhold

(i) Hvis du blir oppmerksom på noe innhold som finnes på, blir lastet opp til eller blir formidlet via dette Nettstedet, og som ikke er i samsvar med Vilkårene som er angitt i Punkt 5.2.2 over, bryter noen andre Vilkår eller etter din mening er krenkende, bes du klikke på koblingen «Upassende innhold» på Hjemmesiden til dette Nettstedet og oppgi alle detaljer om det upassende innholdet. Hvis Heinz etter å ha gått gjennom klagen din sier seg enige i at innholdet er upassende, vil Heinz fjerne det fra dette Nettstedet innen 2 arbeidsdager.

(ii) Heinz kan nekte å laste opp, lagre, legge ut, vise, gi tilgang til eller overføre ethvert Brukergenerert innhold når det etter deres eget skjønn anses som upassende, støtende, krenkende eller ulovlig eller på noen som helst måte skader eller kan skade omdømmet til Heinz eller den personlige sikkerheten til noen person (uansett personenes alder). Heinz påtar seg intet ansvar for å kontrollere noe innhold som senere kan vise seg å være upassende, støtende, krenkende eller ulovlig.

5.3      Forbudt innhold

Her følger en liste over innhold som det er forbudt å laste opp, lagre, legge ut, vise, skaffe seg tilgang til eller overføre på, i eller fra dette Nettstedet:

(i) ethvert upassende, støtende, krenkende, obskønt eller ulovlig Brukergenerert innhold,

(ii) ethvert Brukergenerert innhold som inneholder pornografisk materiale, materiale av seksuelt antydende karakter eller som utnytter noen person seksuelt, eller som inneholder en kobling til et pornografisk nettsted,

(iii) ethvert Brukergenerert innhold som innhenter eller oppgir personopplysninger i strid med Personvernpolicyen på dette Nettstedet personvernpolicy eller noen lov om datasikkerhet og personvern,

(iv) ethvert Brukergenerert innhold som inneholder audiovisuelt materiale som viser fotografier eller bilder av en annen person, og som du har lagt ut uten å ha innhentet personens samtykke (og hvis personen ikke er ditt barn og er under 18 år, samtykke fra hans/hennes foreldre eller verge) til å laste det opp på dette Nettstedet,

(v) ethvert Brukergenerert innhold som inneholder informasjon som brukeren laster opp med vitende om at informasjonen er usann eller villedende eller fremmer ulovlig aktivitet, herunder, men ikke begrenset til, materiale eller atferd som er krenkende, truende, injurierende eller ærekrenkende,

(vi) ethvert Brukergenerert innhold som inneholder en ikke-godkjent kopi av et opphavsrettsbeskyttet arbeid, herunder, men ikke begrenset til, piratkopiert audiovisuelt materiale, eller som krenker immaterielle rettigheter som tilhører en tredjepart,

(vii) ethvert Brukergenerert innhold som omfatter overføring av uønsket e-post, søppelpost eller spam.

6.        Tredjepartsnettsteder                                                                 

Dette Nettstedet kan inneholde koblinger til tredjepartsnettsteder. Heinz er ikke ansvarlig for innholdet på disse tredjepartsnettstedene, og du rådes til å lese vilkårene for bruk av disse nettstedene og eventuelle personvernpolicyer før du bruker disse tredjepartsnettstedene eller sender inn personopplysninger til dem. Du bruker disse tredjepartsnettstedene på egen risiko.

7.        Begrensninger i erstatningsansvar

7.1

Selv om Heinz har arbeidet omhyggelig for å gi nøyaktig og fullstendig informasjon, påtar Heinz seg ikke erstatningsansvar overfor noen person for tap eller skade som direkte eller indirekte måtte oppstå på grunn av bruk av dette Nettstedet (eller manglende evne til å bruke det) eller noe av informasjonen som finnes på dette Nettstedet, såfremt dette tapet:

(i) ikke med rimelighet kunne forutses av deg og Heinz på tidspunktet da du første gang gikk inn på Nettstedet, eller

(ii) er et forretningsmessig eller kommersielt tap, eller   

(iii) skyldes bruk av Nettstedet som ikke er i samsvar med disse Vilkårene, eller feil som er begått av andre enn Heinz, eller                                  

(iv) skyldes hendelser som Heinz ikke med rimelighet kan ha kontroll over.

7.2

Heinz kan ikke garantere at dette nettstedet vil være tilgjengelig for deg til enhver tid, og påtar seg intet ansvar overfor deg hvis det skulle være utilgjengelig fra tid til annen. Dette nettstedet og informasjonen og materialet det inneholder, kan endres uten varsel. Tilgang til hele eller deler av Nettstedet kan fjernes midlertidig uten varsel.

7.3

Intet i disse Vilkårene utelukker eller begrenser Heinz' erstatningsansvar for død eller personskade på grunn av uaktsomhet fra Heinz’ side eller på grunn av svindel.

7.4

Det er ikke hensikten at eventuell generell helseinformasjon som presenteres på dette Nettstedet, skal brukes til diagnose- eller behandlingsformål. Hvis du trenger medisinske råd, bør du drøfte det med lege eller helsepersonell

8.        Skadesløshet

Du godtar å godtgjøre og holde Heinz, deres datterselskaper og tilknyttede selskaper og deres respektive eiere, styremedlemmer, ledere, medlemmer, representanter og ansatte skadesløse overfor ethvert tap, erstatningsansvar eller krav, inkludert rimelige advokathonorarer, som fremmes av en tredjepart på grunn av eller som følge av bruk av dette Nettstedet i strid med disse Vilkårene, eller, i når det gjelder eventuelt Brukergenerert innhold, manglende overholdelse av dine erklæringer og/eller garantier eller gjeldene lover i Sverige eller andre steder.

9.      Dataoverføring

(i) Du kan velge å gi Heinz opplysninger om deg selv mens du bruker dette nettstedet. Ved å gjøre dette gir du uttrykkelig Heinz rett til å bruke disse dataene. Alle opplysninger som blir innhentet i forbindelse med din bruk av dette Nettstedet, kan bli behandlet og lagret i ethvert land der Heinz, deres tilknyttede selskaper eller datterselskaper har fasiliteter, forutsatt at slik dataoverføring kan skje i henhold til punkt (ii) nedenfor. Opplysningene du gir, vil bare bli brukt av Heinz-gruppen av selskaper og vil ikke bli solgt til tredjeparter. Opplysningene vil ikke bli brukt til direktemarkedsføring eller uønskede henvendelser, med mindre du gir oss tillatelse. Opplysningene kan også bli brukt internt av Heinz til å evaluere hvordan nettstedene våre fungerer og behovene hos kundene våre.

(ii) Overføring av dine personopplysninger til andre land  

Personopplysningene dine kan bli behandlet utenfor EØS i land som ikke har samme standarder for personvern som i EØS. Hvis personopplysningene blir behandlet utenfor EØS, vil vi treffe tiltak for å sikre at personopplysningene vil bli tilstrekkelig beskyttet som påkrevd i gjeldende databeskyttelseslover.

Du finner ytterligere informasjon i vår Personvernpolicy Personvernpolicy

10.      Konfidensialitet

Alle meldinger og alt materiale som du overfører til oss via dette Nettstedet eller på annen måte over Internett, vil bli behandlet som ikke-konfidensielt, med mindre meldingene eller materialet inneholder personopplysninger, som vi vil behandle i samsvar med vår Personvernpolicy. Alle meldinger og annet materiale du sender til oss, er og forblir vår eiendom, og ved å sende dette til oss godtar du at vi kan bruke det til ethvert formål uten at vi skylder deg noen kompensasjon.

11.      Opphør

Hvis du bryter noen av Vilkårene ovenfor, har Heinz rett til (etter eget skjønn) å hindre deg tilgang til hele eller deler av dette Nettstedet. Selv om vi vil prøve å varsle deg om grunnene til å treffe et slikt tiltak, har vi ingen plikt til å gjøre det.

12.     Selskapsinformasjon

Dette Nettstedet drives av:

H.J. Heinz B.V., Nederland, avdeling Sverige, 516403-9785

Kanongatan 157

254 67 Helsingborg, Sverige

13.     Klager

Forbrukere kan sende klager på Heinz' markedsføring til det svenske forbrukerombudet uten rettslige tiltak. Plattformen kan finnes via følgende eksterne kobling: https://www.forbrukerradet.no/